background
logotype
image1 image2 image3

Home

หน่วยงานปรับซ่อม

นายพรพรหม สอนประสิทธิ์
หัวหน้างานปรับซ่อม

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 1     อัตรา
ลูกจ้างประจำ -     อัตรา
พนักงานราชการ 2     อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 9     อัตรา2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates