background
logotype
image1 image2 image3

Home

หน่วยงานการเงินและบัญชี

 

นางถวิล พึ่งสมบัติ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 2     อัตรา
ลูกจ้างประจำ -     อัตรา
พนักงานราชการ 2     อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 2     อัตรา
2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates