background
logotype
image1 image2 image3

Home

หน่วยงานสารบรรณ

นางอรุณ เจียมแท้
หัวหน้างานสารบรรณ

อัตรากำลัง

 

ข้าราชการ 3     อัตรา
ลูกจ้างประจำ 2     อัตรา
พนักงานราชการ -    อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 3     อัตรา

 

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates