นายพลายุทธ์  บุตรเจียมใจ

หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งกระจาน

 

 

หมวดทางหลวงแก่งกระจาน เป็นหน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) กรมทางหลวง
หมวดทางหลวงแก่งกระจานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3301 ตอนหนองพลับ-ยางชุม ที่ กม.23+300 ด้านขวาทาง
ที่อยู่ : บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ (032) 788-232