นายโสรัจจ์  ดวงแก้ว

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาย้อย

 

 

หมวดทางหลวงเขาย้อย เป็นหน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) กรมทางหลวง
 หมวดทางหลวงเขาย้อยตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคอสะพานวังมันนาวฝั่งใต้-เพชรบุรี ที่ กม.136+500 ด้านขวาทาง
 ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
 โทรศัพท์ (032) 562-644 โทรสาร (032) 562-644