นายน้ำเพชร  กิ่มสร้าง

หวัหน้าหมวดทางหลวงชะอำ

 

 

หมวดทางหลวงชะอำ เป็นหน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) กรมทางหลวง
หมวดทางหลวงชะอำตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี-สี่แยกชะอำ ที่ กม.200+100 ด้านซ้ายทาง
ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ (032) 470-602 โทรสาร (032) 470-602