นายพอพล  อุทัยศรี

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงท่ายาง

 

หมวดทางหลวงท่ายาง เป็นหน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) กรมทางหลวง 
หมวดทางหลวงท่ายางตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 (เดิม)
ตอนจุดเริ่มต้นทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี-จุดสิ้นสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี ที่ กม.166+000 ด้านขวาทาง
ที่อยู่ : ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ (032) 425-591 โทรสาร (032) 425-591