แขวงทางหลวงเพชรบุรี  ถนนราชวิถี  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

โทร.032-427129   โทรสาร 032-427128