ประกาศสอบราคา 

ส-พบ.22/2559

งานป้ายจรารจร(Road Sing) ในทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนควบคุม 0100 ตอน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.0+000 - กม. 12+600 ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาตะเรา - หนองแก ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+760 และทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+516 ปริมาณงาน 125.54 ตร.ม. 

วันที่เริ่ม 19/11/2015 วันที่สิ้นสุด 19/12/2015

 

 ส-พบ.21/2559

งานป้ายจราจร(Road Sing) ในทางหลวงหมายเลข 3499 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+300 ปริมาณงาน 149.27 ตร.ม.

วันที่เริ่ม 19/11/2015 วันที่สิ้นสุด 19/12/2015


  ส-พบ.20/2559

จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (Road Delineator) ในทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+516 ปริมาณงาน 3057 EACH

วันที่เริ่ม 8/10/2015 วันที่สิ้นสุด 19/10/2015