ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่คำสั่ง เลขที่สัญญา  งานเเผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ   เอกสารแนบ
eb-พบ/16/2560 ที่ พบ.36/2560 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน
ทางหลวงหมายเลข 4 (0501) ตอน สระพัง - เขาวัง  

ระหว่าง กม.134+587 EQ - กม.162+217 BK/ กม.156+399 AH ปริมาณงาน 493.820 ตร.ม.  ราคากลางงานก่อสร้าง 4,600,000.00.- บาท 

22 ต.ค.59-18 ก.พ.60   ดาวน์โหลด 
eb-พบ/15/2560 ที่ พบ.44/2560 

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3171 (0100) ตอน เทศบาลเมืองเพชรบุรี-บันไดอิฐ ระหว่าง กม.0+984 - กม.1+400 ปริมาณงาน 0.416 กิโลเมตร ราคากลางงานก่อสร้าง 11,834,100.00.- บาท

28 พ.ย.59-27 เม.ย.60   ดาวน์โหลด 
eb-พบ/11/2560  ที่ พบ.25/2560

กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 4 (0501) ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.155+435 - กม.156+452 LT.  ปริมาณงาน 1 แห่ง ราคากลางงานก่อสร้าง 12,829,500.00.- บาท 

21 ต.ค.59-19 มี.ค.60   ดาวน์โหลด 
eb-พบ/10/2560 ที่ พบ.42/2560  กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 3176 (0100) ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.9+754 - กม.10+362 ปริมาณงาน 0.608 กิโลเมตร ราคากลางงานก่อสร้าง 11,875,500.00.- บาท
1 พ.ย.59-30 มี.ค.60    ดาวน์โหลด 
eb-พบ/9/2560  ที่ พบ.21/2560  งานซ่อมทางผิวคอนกรีต
ทางหลวงหมายเลข 37 (0100) ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+335 RT. ปริมาณงาน 4,585 ตร.ม. ราคากลางงานก่อสร้าง 11,344,600.00.- บาท
18 ต.ค.59-16 มี.ค.60     ดาวน์โหลด 
           
          ดาวน์โหลด 
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด
          ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด
   

 

    ดาวน์โหลด