กรมทางหลวง รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม  เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบุรี ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดเส้นทางสาย 3169 (ตลาดบางสะพาน) 

เพื่อคืนสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับคืนโดยเร็วที่สุด 

      

      

   

วันนี้ (16 ม.ค. 2560) นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 วางแผนจัดการแบ่งการปฎิบ้ติงาน

ซึ่งได้สนธิกำลังจากหน่วยงานรอบกรุงเทพ 5 สำนักงานทางหลวง 28 แขวงทางหลวงภาคกลาง รวมถึงสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เดินทางมาจากทุกพื้นที่ทั่วทุกสารทิศ ไล่มาตั้งแต่ นครสวรรค์ ลพบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง กรุงเทพ นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี

ไล่ลงมาถึงชุมพร รวมกว่า 350 นาย พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด รถน้ำ และเครื่องจักรหนัก/เบาร่วม 100 คัน เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ปัจจุบันเป็นเหมือนทะเลโคลน ตะกอนดินแดงเกาะติดตามบ้านเรือน

โดยปูพรมรถน้ำกว่า 50 คันเข้าทำความสะอาดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลบางสะพาน ไปถึงตลาดบางสะพาน ครอบคลุม ชุมชนหอนาฬิกา ชุมชนระหาร ชุมชนสวนฉัตร ชุมชนบ้านแสงทอง และชุมชนบ้านล่าง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5 ชุมชน กว่า 1,500 ครัวเรือน โดยเน้นไปที่สถานที่สาธารณะ เช่น วัดและโรงเรียนห้วยทรายขาว วัดท่ามะนาวก่อน ฯลฯ เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนได้ก่อน