แขวงทางหลวงเพชรบุรี ได้จัดทำแผนที่เส้นทางเลี่ยง กรณีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และท่วมเส้นทางหลัก ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ตามระดับความรุนแรง 2 ระดับ ดังนี้

1. กรณีน้ำท่วมในระดับที่รถบรรทุกผ่านได้ 1-2 ช่องจราจร ต่อทิศทาง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงตามเส้นทางที่ 1 2 3 4 และ 5

2. กรณีน้ำท่วมสูงมากและท่วมเป็นบริเวณกว้าง รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงที่ 2 3 4 และ 5

กรณีเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำเต็มความจุ และส่งผลกระทบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี