วันพุธ ที่ 22 ก.พ.60 นายประสงค์ ประเสริฐวสุ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายตามนโนบายของรัฐบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โดยการเต้นแอโรบิค ณ ลานด้านหลังสำนักงานแขวงทางหลวงเพชรบุรี และจัดแข่งขันฟุตซอล ในเวลา 17.00 น. - 19.00