ผอ.ขท.พังงา

                                                นาย  จรญ   เสมสันต์

                                        

         นาย วชิรา  ปรียวานิชย์        นาย   มังกร       กัลยา                นาง ยุวดี     ฝั่งชลจิตร

             รอ.ขอ.(ป) พังงา                 รอ.ขท.(ว) พังงา                      รอ.ขท. (บ) พังงา

 

                                                                     

      นาย สุทธิพร  เรืองผล                 นาย พิศาล  การะชัด               นาย บุญฤทธิ์ จันทรานนท์

           ขม.ขท.พังงา                               ชผ.ขท.พังงา                             หถ.ขท.พังงา

 

                                     

     นาย เรวัตร  เสือเดช                      นาย  สุธี     มีลาภ                     นาง  ยุวดี  ฝั่งชลจิตร

        ชม.ขท.คุระบุรี                               ชอ.ขท.พังงา                            รก.หส.ขท.พังงา

 

                                         

    นาย  สุบิน    พรหมอินทร์              นาย  มังกร       กัลยา                 นาง วัชราภรณ์  สวัสดิไชย

        ชม.ขท. ตะกั่วป่า                         รก.ชป.ขท.พังงา                               หง.ขท.พังงา

 

                                                                                                          

    นาย ปรัชญา  ไวยเจริญ                                                         น.ส.  สุมณฑา     พาศรี                                           ชม.ขท.ทับปุด                                                                             หพ.ขท. พังงา                                                                                                                                       

      

 

       

 

Login Form

Vinaora Visitors Counter

036446
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
21
106
36204
255
639
36446

Your IP: 18.204.55.168
2020-08-14 00:56