นายสมชาติ  คงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองจิก

          สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.0+923 ทางหลวงหมายเลข 418 ในท้องที่ ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 13 สายทาง 13 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 54.350 กม.
>> สายทางในความรับผิดชอบ <<

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ,
    ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
  2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้า
    แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
  4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง