กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำภาพยนตร์สารคดี "เส้นทางรัก (#Love En Route)" ภายใต้ข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดตรัง จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานครขึ้น 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง