เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์  แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จังหวัดสตูล 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ประเมินกิจกรรม 5 ส. และประชุมประจำเดือนสัญจร เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าให้เกิดความต่อเนื่องของหมวดฯสายบุรี ณ หมวดทางหลวงสายบุรี จ.ปัตตานี 

เมื่อ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายวิชาญ โหดหมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงฯ และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงฯในสังกัด เข้าร่วม"เปิดศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถทางถนน ณ จุดตรวจบริเวณหน้าบริษัท ปัตตานีคอนกรีต จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปัตตานีได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดปัตตานี โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง