วันนี้ วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08.45 น. แขวงทางหลวงปัตตานี โดยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธี บวงสรวงยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้ ก่อสร้างจำลอง ขึ้นเพื่อสำหรับจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ณ.สนามศักดิ์เสนีย์ บริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง