พิมพ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  นำโดยนายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามนโยบายสถานที่ราชการสะอาด ระยะที่ 2  เพื่อให้เกิดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ แขวงทางหลวงปัตตานี