พิมพ์

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดยนายสุรินทร์  แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร(หลวงพ่อดำ) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และมัสยิดรายอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี