พิมพ์

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560เวลา18.00 น. นำโดยนายสุรินทร์  แก้วคีรี       ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี