เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์  แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จังหวัดสตูล 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง