เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ประเมินกิจกรรม 5 ส. และประชุมประจำเดือนสัญจร เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าให้เกิดความต่อเนื่องของหมวดฯสายบุรี ณ หมวดทางหลวงสายบุรี จ.ปัตตานี 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง