เมื่อ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายวิชาญ โหดหมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงฯ และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงฯในสังกัด เข้าร่วม"เปิดศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถทางถนน ณ จุดตรวจบริเวณหน้าบริษัท ปัตตานีคอนกรีต จังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง