เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 8.20 - 10.00 น. นำโดยนายวิชาญ โหดหมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธี "วันพระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง