เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายสุรินทร์ แก้วคีรี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ  ประเมินกิจกรรม 5 ส. และประชุมประจำเดือนสัญจร เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าให้เกิดความต่อเนื่องของหมวดฯยะรัง ณ หมวดทางหลวงยะรัง  จ.ปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง