เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายวิชาญ โหดหมาน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงปัตตานี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง