เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09 น. นำโดยนายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา เป็นเวลา 10 นาที ณ แขวงทางหลวงปัตตานี 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง