เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดย นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ได้กำหนดการจัดกิจกรรม 5 ส โดยตรวจประเมินภายในสำนักงาน และบริเวณภายนอกสำนักงานหมวดทางหลวงปะนาเระ เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง