พิมพ์

วันอังคารที่ 22พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 โดยกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี