เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. นำโดยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง