เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แขวงทางหลวงปัตตานี โดยนายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมทำพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง