เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณมัสยิดกรือเซะและฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง