วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี
มอบหมายให้นายจานุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รอง ผวจ.ปัตตานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พระเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี
โดยมีนายนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผอ.ขท.ปัตตานี นำข้าราชการลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ แขวงทางหลวงปัตตานีเข้าร่วมพิธี

 

  

 

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง