เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายวิชาญ โหดหมาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง