เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 นายสุรินทร์ แก้วคีรี 
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ปัตตานี 
ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ดินสงวนนอกเขตทาง 
ทางหลวงหมายเลข 42 ดอนรัก - ปาลัส กม.133+411 ด้านซ้ายทาง

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง