วันนี้ วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08.45 น. แขวงทางหลวงปัตตานี โดยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธี บวงสรวงยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้ ก่อสร้างจำลอง ขึ้นเพื่อสำหรับจัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ณ.สนามศักดิ์เสนีย์ บริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  นำโดยนายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามนโยบายสถานที่ราชการสะอาด ระยะที่ 2  เพื่อให้เกิดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ แขวงทางหลวงปัตตานี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  นายสุรินทร์  แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานแขวงทางหลวงปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงปัตตานี นำโดยนายสุรินทร์  แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร(หลวงพ่อดำ) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และมัสยิดรายอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560เวลา18.00 น. นำโดยนายสุรินทร์  แก้วคีรี       ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง