ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางในการเดินทางของประชาชน ทางเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเคลียเส้นทางเสด็จ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ปิดเส้นทาง ดังนี้

➖ ปิดสะพานเดชาทั้ง3ช่องการจราจร,

➖ ปิดสะพานศักดิ์เสนีย์

➖ ปิดวงเวียนหอนาฬิกา

➖ ปิดแยกโรงอ่าง

➖ ปิดแยกเดชะ

➖ ปิดแยกเกษสุข

➖ ปิดแยกสหพันธ์ไข่

➖ ปิดแยก.กะลาพอตัดสุวรรมงคล(ใหน)

 

➖ ปิดแยกกะลาพอตัดยะหริ่ง

➖ ปิดแยกสันติสุข

➖ ปิดแยกรามโกมุท

➖ ปิดแยกศักดิ์การค้า

➖ ปิดแยกยาคูลย์

➖ ปิดแยกสุวลัย

➖ ปิดแยกศักดิ์เสนีย์

➖ ปิดแยกหลังสะบารัง

➖ ปิดแยกบ้านพักผู้พิพากษา

➖ ปิดแยกสุสานลางา

➖ ปิดแยกสโมสร

➖ ปิดแยกสามัคคีกข.

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง ดังนี้

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง