นายมนพัทธิ์  พลอยปัตตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงโคกโพธิ์

                สำนักงานหมวดฯ ตั้งอยู่ที่ กม.77+805 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรัก ในท้องที่ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
มีทางหลวงอยู่ในความรับผิดชอบ 4 สายทาง 4 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 87.550 กม. >> สายทางในความรับผิดชอบ <<

งานในความรับผิดชอบ

  1. งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดผิวทาง, ไหล่ทาง, เขตทาง, ทางเท้าทางเชื่อม, เกาะกลางถนน, จุดกลับรถ,
    ระบบระบายน้ำ, สะพานและโครงสร้าง
  2. งานอำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายต่างๆและเครื่องหมายจราจร, ไฟฟ้า
    แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  3. งานบำรุงรักษาต้นไม้, ปลูกต้นไม้, ถางป่า, ตัดหญ้า
  4. งานลาดข้างทางและที่พักผู้โดยสาร (ศาลาทางหลวง)
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง