พิมพ์
 ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่...

 

แขวงทางหลวงปัตตานี

6 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 

โทรศัพท์ , 08-6491-0148, 0-7333-6051;

โทรสาร 0-7333-1884

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook : http://www.facebook.com/PattaniHighwayDistrict

 

เบอร์ภายใน....

 

เบอร์โทรศัพท์หมวดทางหลวง....