ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่...

 

แขวงทางหลวงปัตตานี

6 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 

โทรศัพท์ , 08-6491-0148, 0-7333-6051;

โทรสาร 0-7333-1884

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook : http://www.facebook.com/PattaniHighwayDistrict

 

เบอร์ภายใน....
 • 16     งานสารบรรณ
 • 19     งานการเงินและบัญชี
 • 20     งานสารสนเทศ
 • 21     งานพัสดุและสัญญา
 • 22      งานอำนวยความปลอดภัย
 • 23      งานวางแผน
 • 24     งานปรับซ่อม และงานไฟฟ้าแสงสว่าง
 • 25     งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และงานแผนงาน
 • 26     งานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม)

 

เบอร์โทรศัพท์หมวดทางหลวง....
 • หมวดทางหลวงโคกโพธิ์     0-7343-1056
 • หมวดทางหลวงปะนาเระ     0-7349-9024
 • หมวดทางหลวงสายบุรี       0-7341-6027
 • หมวดทางหลวงยะหริ่ง       0-7349-1336-7
 • หมวดทางหลวงยะรัง         0-7343-9064

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง