15 สิงหาคม 2561

 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม  0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.71+200 – กม.72+100 ปริมาณงาน 10 ต้น CLICK

 

15 สิหาคม 2561

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 38 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327 ปริมาณงาน 240 ชุด

 

            งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.4+100 – กม.10+100 ปริมาณงาน 240 ชุด CLICK

 

 

9 สิงหาคม 2561

          งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+000 , กม.16+000 – กม.20+643 LT. ปริมาณงาน 6,025 อัน

            งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางคูวัด – บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+547 – กม.20+105 ปริมาณงาน 216.54 ตร.ม.

            งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.32+000 – กม.33+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 160.04 ตร.ม.

            งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+000 , กม.16+000 – กม.20+643 RT. ปริมาณงาน 5,979 อัน

            งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางกระสั้น – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กม.6+000 – กม.38+558 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 216.32 ตร.ม.

 

            งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+300 (ต่างระดับคลองหลวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK  

 

 

8 สิงหาคม 2561

        งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 10,4,9,11,,3,12 ระหว่าง กม.74+800 – กม.75+700 , ระหว่าง กม.72+800 – กม.73+700 , ระหว่าง กม.73+800 – กม.74+700 , ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+700 , ระหว่าง กม.71+200 – กม.72+100 , ระหว่าง กม.76+800 – กม.77+400 ปริมาณงาน 10,6 ต้น

        งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+000 – กม.17+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,012 เมตร CLICK  

 

 

6 สิงหาคม 2561

งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง (ซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน โดยวิธี Asphaltic Plug Joint) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน ควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ที่ กม.60+847 (ต่างระดับลาดหลุมแก้ว) LT,RT  CLICK 

 

 

1 สิงหาคม 2561

 

 

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 12 ระหว่าง กม.76+800 - กม.77+400 ปริมาณมางาน 6 ต้น CLICK 

 

 

 

18 มิถุนายน 2561

1.งานปรับระดับ (SURFACE LEVELING) ทางหลวงหมายเลข 3214  ตอนบ้านพร้าว-คลองห้า ที่ กม.13+556 (สะพาน OVER PASS ข้าม ทล.9 มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 400 ตัน CLICK 

 

 

21 พฤษภาคม 2561

1. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค รหัสงาน 28003 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม0301,0302 ตอนคลองบางหลวง - ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.77+220 RT.(เชิงลาดคอสะพานทางขึ้นและทางลง),ที่ กม.78+700 RT.(เชิงลาดคอสะพานทางขึ้นและทางลง),ที่ กม.80+249 LT.(เชิงลาดคอสะพานทางขึ้นและทางลง)และที่กม.82+669 RT.(เชิงลาดคอสะพานทางขึ้นและทางลง) ปริมาณงาน 5.449 กม. CLICK 

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3