10 กรกฎาคม 2559

1. ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 รายการ  Click

06  กรกฎาคม  2559

1. ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 71 ลูก  Click

13 มิถุนายน  2559

1. ขายทอดตลาดยางรถยนต์ เศษเหล็กและใบมีดตัดหญ้าเก่าที่ชำรุด ของงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ   Click

07 มีนาคม 2561

1. ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่ชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3  Click

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3