ประกาศประกวดราคา 

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน ตลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ที่ กม.60+847 (ต่างระดับลาดหลุมแก้ว) LT.,RT. ปริมาณงาน 496 เมตรCLICK

6 กันยายน 2561

จ้างเหมาทำงาน ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+000 – กม.17+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,012 เมตรCLICK

6 กันยายน 2561

 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพื่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรางรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ระหว่าง กม.32+000 – กม.33+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 160.04 ตร.ม.CLICK

6 กันยายน 2561

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 12 ระหว่าง กม.76+800 – กม.77+400 ปริมาณงาน 6 ต้นCLICK

 

6 กันยายน 2561

จ้างเหมาทำงาน ป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน บางกระสั้น – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร –บางพูน ระหว่าง กม.6+600 – กม.38+558(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 216.32 ตร.ม.CLICK

 

 

6 กันยายน 2561

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 11 ระหว่าง กม.75+800 – กม.76+700 ปริมาณ 10 ต้นCLICK

 

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด – บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+547 – กม.20+105 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 216.54 ตร.ม.CLICK

 

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301  ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 10 ระหว่าง กม.74+800 – กม.75+700 ปริมาณงาน 10 ต้น CLICK

 

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 กม.8+000, กม.16+000 – กม.20+643 LT. ปริมาณงาน 6,025 อัน CLICK

 

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง –  ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 9 ระหว่าง กม.73+800- กม.74+700 ปริมาณงาน 10 ต้น CLICK

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงเลข 347 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เทคโนปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 กม.8+000 , กม.16+000- กม.20+643 RT. ปริมาณงาน 5,979 อันCLICK

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.72+800 – กม.73+700 ปริมาณ 10 ต้นCLICK

 

6 กันยายน 2561

 

          จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ต่างระดับรังสิต – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.4+100 – กม.10+100 ปริมาณงาน 240 ชุดCLICK

 

6 กันยายน 2561

 

จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.71+200 – กม.72+100 ปริมาณงาน 10 ต้นCLICK

 

6 กันยายน 2561

 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 38 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางยกระดับอนุสรณ์สถาน-รังสิต ระหว่าง กม.0+000- กม.7+327 ปริมาณงาน 240 ชุด CLICK

 

6 กันยายน 2561

 

        จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202 ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม.40+300 (ต่างระดับคลองหลวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

 

29 มิถุนายน 2561

1. จ้างก่อสร้างงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ที่ กม.13+556 (สะพาน Over Pass ข้าม ทล.9 มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 400 ตัน

CLICK

25 มิถุนายน  2561

1.  จ้างเหมาทำงานปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านพร้าว-คลองห้า ที กม.13+556(สะพาน Over Pass มอเตอร์เวย์) ปริมาณงาน 400 ตัน วงเงินงบประมาณ 1,112,000 บาท CLICK

11 มิถุนายน  2561

1. ปธ.(eb)14/2561 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค รหัสงาบ ๒๘๐๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๙ ตอนคลองบางหลวง - ต่างระดับบางปะอิน ที่ กม.๗๗+๒๒๐ RT., ที่ กม.๗๘+๗๐๐ RT., ที่ กม.๘๐+๒๔๙ LT. และ ที่ กม.๘๒+๖๖๙ RT.(โดยดำเนินการบริเวณเซิงลาดคอสะพาน ทางขึ้นและทางลง) ปริมาณงาน ๕.๔๔๙ กม. CLICK

13 กันยายน 2560

1ปธ.(eb) 2/2561   จ้างงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ ตอนบ้านพร้าว-คลองห้า ตอน ๒ จ.ปทุมธานี ที่ กม.๓+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง CLICK

27 กันยายน 2560

 

1. ปธ.(eb)13/2560  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลานจอด และทางเท้าจุดจอดรถรถตู้โดยสารสาธารณะ ภายในวงแหวนทางแยกต่างระดับรังสิต (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.32+200 ด้านซ้ายทาง(บริเวณต่างระดับรังสิต) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

 

26 กันยายน 2560

1. ปธ.(eb)1/2561  จ้างเหมาทำงานงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนบ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ที่ กม. 3+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

8 กันยายน 2560

1. ปธ.(eb)1/2561  งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอนบ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 ที่ กม. 3+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

 

21 สิงหาคม 2560

1. ปธ.(eb)10/2560  จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1 ระหว่าง 28+500 - กม.30+760 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 32,770 ตร.ม. CLICK

2. ปธ.(eb)11/2560  จ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+200 ด้านซ้ายทาง(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 16,258 ตร.ม. CLICK

3. ปธ.(eb) 12/2560   จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2 ที่ กม.30+300 (บึงทะเลสาบ) ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

20 มิถุนายน 2560

1. ปธ.(eb)9/2560 งานปรับระดับคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.12+540 – กม. 12+680 (ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน   1  แห่ง  CLICK

28 มีนาคม 2560

1. ปธ.(eb) 8/2560 งานจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วน (งานขยายทางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตด้านซ้ายทาง ความกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตรและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร)  ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ ระหว่าง กม.11+205 - กม.12+945 ปริมาณงาน 1 แห่งCLICK

24 กุมภาพันธ์ 2560

1.ปธ.(eb) 7/2560 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.37+600 (ม.กรุงเทพ) ปริมาณงาน   1   แห่ง  CLICK

06 ธันวาคม  2559

1. ยกเลิกประกาศ ปธ.(e) 1/2558 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง – ต่างระดับเชียงรากน้อย ระหว่าง  กม.73+500 – กม.74+000 พร้อมงานบำรุงรักษา 1 ปี ปริมาณงาน 1 แห่งCLICK

23 พฤศจิกายน 2559

1. ปธ.(eb) 6/2560 จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ที่ กม.28+500 (ตลาดสี่มุมเมืองและอนุสรณ์สถาน)  ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

12  กันยายน  2559

1.ปธ.(eb) 10/2559  จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150(ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง   CLICK

06  กันยายน  2559

1. ยกเลิกประกาศเลขที่ ปธ.(eb) 9/2559 งานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK

02  กันยายน  2559

1. ปธ.(eb) 1/2560   จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101  ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 – กม.8+480  ปริมาณงาน 6 ต้น      CLICK

2. ปธ.(eb) 2/2560  จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101  ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.8+560 – กม.9+120  ปริมาณงาน 7 ต้น    CLICK

3. ปธ.(eb) 3/2560  จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0102  ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น  ระหว่าง กม.20+000 – กม.20+560  ปริมาณงาน 7  ต้น     CLICK

4. ปธ.(eb) 4/2560  จ้างเหมาทำงาน   ราวกันอันตราย(ติดตั้งกำแพงกันเสียง)  ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ที่ กม.7+495  ปริมาณงาน 184  เมตร   CLICK

5. ปธ.(eb) 5/2560  จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass)  ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ  ที่ กม.10+375 (วัดมูลจินดา) ปริมาณงาน   1 แห่ง    CLICK

23 สิงหาคม 2559

1. จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (ก่อสร้างอาคารห้องสูบน้ำและติดตั้งปั้มน้ำ) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150(ด้านซ้ายทาง)  ปริมาณงาน 1 แห่ง    CLICK

09 มิถุนายน  2559

  1. ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปธ.(eb) 7/2559 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่ กม.38+150 (ซอยประยูรวิศว์) ปริมาณงาน  1  แห่ง  View

 

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3