ประกาศสอบราคา

18 สิงหาคม 2560

1.ปธ.(ส) 41/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.6+900 - กม.8+200 ปริมาณงาน  1 แห่ง   CLICK 

2.ปธ.(ส) 42/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม. 37+400 - กม. 40+700 ปริมาณงาน  1 แห่ง   CLICK 

3.ปธ.(ส) 43/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม. 44+000 - กม.45+300 ปริมาณงาน  1 แห่ง   CLICK 

4.ปธ.(ส) 44/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 1 จ.ปทุมธานี ที่ กม.9+775, กม.11+430, กม.12+945, กม.13+495 ปริมาณงาน  18 ต้น   CLICK 

5.ปธ.(ส) 45/2560 จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 2 จ.ปทุมธานี ที่ กม. 3+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง  CLICK 

6.ปธ.(ส) 46/2560 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูน้ำพระอินทร์ ที่ กม. 47+200 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 207 เมตร CLICK

 

15 สิงหาคม 2560

1.ปธ.(ส) 27/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38  ตอนทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต ตอน 1 จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327  (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน  3,500 ตร.ม. CLICK

 

2. ปธ.(ส) 28/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.4+000 – กม.8+500 ปริมาณงาน  3,980 ตร.ม CLICK 

 

3. ปธ.(ส) 29/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 305  ตอนต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ ตอน 3    จ.ปทุมธานี  ระหว่าง   กม.5+000 – กม.10+552 ปริมาณงาน  5,150 ตร.ม.CLICK 

 

 4. ปธ.(ส) 30/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 345  ตอนบางคูวัด – บางพูน  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง   กม.10+547 – กม.14+000 ปริมาณงาน  3,890 ตร.ม.  CLICK 

5.ปธ.(ส) 31/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 38  ตอนทางยกระดับอนุสรณ์สถาน – รังสิต    ตอน 2  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+327 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน  3,500 ตร.ม. CLICK

6. ปธ.(ส) 32/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.14+366 – กม.20+480 ปริมาณงาน  4,480 ตร.ม.   CLICK

7.ปธ.(ส) 33/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ปทุมธานี – ท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000 – กม.6+785  ปริมาณงาน  5,150 ตร.ม.   CLICK

8.ปธ.(ส) 34/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บ้านพร้าว - คลองห้า ตอน 1  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000 – กม.4+900ปริมาณงาน  3,580 ตร.ม.   CLICK

9.ปธ.(ส) 35/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - บางพูน ตอน 1  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.21+800 – กม.34+200 ปริมาณงาน  1,665 ตร.ม.   CLICK

10.ปธ.(ส) 36/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 1  จ.ปทุมธานี  ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+950 ปริมาณงาน  4,000 ตร.ม.   CLICK

11.ปธ.(ส) 37/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย  จ.ปทุมธานี  ที่ กม.60+847 (บริเวรต่างระดับลาดหลุมแก้ว) ปริมาณงาน  3,980 ตร.ม.   CLICK

12.ปธ.(ส)38/2560 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับรังสิต - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ตอน 2 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม. 2+000 - กม. 4+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง CLICK

13.ปธ.(ส) 39/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 2 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+793 ปริมาณงาน  1 แห่ง   CLICK

14.ปธ.(ส) 40/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ตอน 4 จ.ปทุมธานี ระหว่าง กม.6+823- กม.15+145 ปริมาณงาน  1 แห่ง   CLICK

 

14 กรกฎาคม 2560

1.ปธ.(ส) 26/2560 จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 306 จำนวน 8 แห่ง  ทางหลวงหมายเลข 346 จำนวน 8 แห่ง  ทางหลวงหมายเลข 346 จำนวน 3 แห่ง ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง CLICK

05 มิถุนายน 2560

1.ปธ.(ส) 25/2560 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 305 ตอนต่างระดับรังสิต - วัดนาบุญ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 5+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,000 ตร.ม. CLICK

15 พฤษภาคม 2560

1 ปธ.(ส) 24/2560 งานก่อสร้างศาลาทางหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย ที่ กม. 60+900 ด้านซ้ายทาง (บริเวณสะพานต่างระดับลาดหลุมแก้ว) ประมาณงาน 1 แห่ง CLICK

9 กุมภาพันธ์ 2560

1. ปธ.(ส) 23/2560   งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงรังสิต  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201 

ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ที่กม.33+077 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1  หลัง   CLICK

15 พฤศจิกายน 2559

1 ปธ.(ส) 22/2560 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับ บางปะอิน  ระหว่าง กม.60+141– กม.80+000 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1  แห่ง    CLICK

13 กันยายน 2559

1. ประกาศสอบราคา ปธ.(ส) 20/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)     ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.32+380 – กม.34+000 RT. ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

2. ประกาศสอบราคา ปธ.(ส) 21/2560  จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ตอน 2  ระหว่าง กม.31+080 – กม.32+700 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

 

12  กันยายน  2559

1. ยกเลิกประกาศสอบราคา ปธ.(ส) 3/2560 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2  ระหว่าง กม.31+080 – กม.32+700 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น    CLICK

2.ยกเลิกประกาศสอบราคา ปธ.(ส) 2/2560   จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.32+380 – กม.34+000 RT. ปริมาณงาน 50 ต้น    CLICK

 

06 กันยายน  2559

1. ยกเลิกประกาศสอบราคา ปธ.(ส) 6/2560 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+300 – กม.20+480 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น    CLICK

2. ปธ.(ส) 19/2560 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+300 – กม.20+480 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

 

02 กันยายน  2559

1. ปธ.(ส) 18/2560  จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device)  บนทางหลวงหมายเลข 3902  ตอนควบคุม 0500 ตอนคลอง ระพีพัฒน์ – บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.13+100 – กม.21+895 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  668 เมตร   CLICK

25  สิงหาคม  2559

1. ปธ.(ส)11/2560  งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 – กม.3+400 ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK

2. ปธ.(ส) 12/2560   จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0101 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.3+500 – กม.6+800 ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK

3. ปธ.(ส) 13/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0102,0103  ตอน ต่างระดับรังสิต – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว  ระหว่าง    กม.7+800-กม.11+550  ปริมาณงาน 119 ต้น   CLICK

4. ปธ.(ส) 14/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.11+575- กม.15+325  ปริมาณงาน 116 ต้น   CLICK

5. ปธ.(ส) 15/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง  บนทางหลวงหมายเลข 347  ตอน ต่างระดับเชียงรากน้อย – บางกระสั้น ระหว่าง กม.16+000–กม.20+643   ปริมาณงาน  1   แห่ง   CLICK

6. ปธ.(ส) 16/2560  จ้างเหมาทำงานซ่อมสะพานและโครงสร้าง  บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน สายทางในควบคุมแขวงทางหลวงปทุมธานี  ระหว่าง กม. (เทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย  0+000 – กม.16+000 รวมสะพานข้ามคลอง) ปริมาณงาน  1   แห่ง     CLICK

7. ปธ.(ส) 17/2560  จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข  345  ตอนควบคุม 0200  ตอน บางคูวัด–บางพูน ระหว่าง กม. 10+547 – กม.20+105  ปริมาณงาน 4,533  ตร.ม.   CLICK

  

24  สิงหาคม  2559

1. ปธ.(ส) 1/2560    งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201,0202  ตอน สนามกีฬา        ธูปะเตมีย์ – ประตูน้ำพระอินทร์  ระหว่าง กม.32+730 – กม.34+350 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

2. ปธ.(ส) 2/2560    งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)     ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 1  ระหว่าง กม.32+380 – กม.34+000 RT. ปริมาณงาน 50 ต้น   CLICK

3.ปธ.(ส) 3/2560   งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2  ระหว่าง กม.31+080 – กม.32+700 LT. ปริมาณงาน 50 ต้น  CLICK

4. ปธ.(ส) 4/2560    งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ตอน 3  ระหว่าง กม.46+550 – กม.47+850 LT. ปริมาณงาน 39 ต้น  CLICK 

5. ปธ.(ส) 5/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 3902  ตอนควบคุม 0500  ตอน คลองระพีพัฒน์ – บึงคำพร้อย  ระหว่าง กม.13+100 – กม.13+940 ปริมาณงาน 25 ต้น    CLICK 

6.ปธ.(ส) 6/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 346  ตอนควบคุม 0103  ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+300 – กม.20+480 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น    CLICK

7. ปธ.(ส) 7/2560  งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting)     ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง  ตอน 3  ระหว่าง กม.35+300 – กม.36+000 ปริมาณงาน 42  ต้น   CLICK

8. ปธ.(ส) 8/2560  งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ตอน 1 ระหว่าง กม.40+800-กม.44+100  ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK 

9 ปธ.(ส) 9/2560  งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0202  ตอน ต่างระดับคลองหลวง – ประตูน้ำพระอินทร์  ตอน 2 ระหว่าง กม.44+200-กม.47+500  ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK 

10 ปธ.(ส) 10/2560  งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  (Repair of Road Lighting and Traffic Signal)  บนทางหลวงหมายเลข 1  ตอนควบคุม 0201  ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์–ต่างระดับคลองหลวง ตอน 4 ระหว่าง กม.34+000-กม.37+300  ปริมาณงาน 15 ต้น  CLICK 

 

Friday the 14th. แขวงทางหลวงปทุมธานี ถนนพหลโยธิน ที่ กม.47+200 ด้านขาออก เลขที่ 31 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-529-1441-2 โทรสาร 02-529-0679 - Templates Joomla 3.3