วิสัยทัศน์: ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
boss pattanapong

บริการประชาชน

บุคลากร

อัตรากำลังแขวงทางหลวงนนทบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - ณ ปัจจุบัน