วิสัยทัศน์: ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
boss pattanapong

บริการประชาชน

ติดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี
906 ถนนรัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
 
โทรศัพท์ : 02-527-2488
โทรสาร  : 02-527-2489
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.

 

แผนที่ 3 D
 
ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติงาน
นาง ชัชฎาวรรณ ท้าวฬา นางสาวพจนารถ เกตุแก้ว นายโสภณ  สังข์แป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 02-527-2488 ต่อ 202   โทรศัพท์ : 02-527-2488 ต่อ  201 โทรศัพท์ : 02-524-2488 ต่อ  203
โทรศัพท์เครื่องดำ : 53701 โทรศัพท์เครื่องดำ : 53703 โทรศัพท์เครื่องดำ : 53702
โทรสาร  : 02-527-2489 โทรสาร  : 02-527-2489  โทรสาร  : 02-527-2489