วิสัยทัศน์: ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
boss pattanapong

บริการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563เวลา 09.00 น.- 11.30 น. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนงานก่อสร้างบรูณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์คสล. ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ควบคุม 0201 ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ที่กม.24+000 - กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) ณ อาคารอเนกประสงค์วัดบัวแก้งเกษร 

ดูเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 กับ ทางหลวงหมายเลข 346 (แยกนพวงศ์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ดูเพิ่มเติม