วิสัยทัศน์: ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย ตอบสนองอย่างทันท่วงที
boss piya

บริการประชาชน

ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา

ที่ตั้งแขวงทางหลวงนนทบุรี

ที่ตั้ง กรมทางหลวง

  

  

  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรี ร่วมทำกิจกรรมจังหวัดสะอาด “ถนนสะอาด @ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี และถนนนนทบุรี 1" กับ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี 

 

 

          วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.  นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี เป็นผู้แทนกรมทางหลวง นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวม 4 หน่วยงาน (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า) เข้าร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีที่ 2 ณ บริเวณลานศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี