RSS

นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 11.00 น. - 15.00 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และคณะจากสำนักบริหารบำรุงทาง เดินทางเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในด้านแผนงาน, แนวทางการบริหารการจัดการงบประมาณประจำปี 2559 การวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานภายใน และ ติดตามงานระบบสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน 23 รายการ ณ แขวงทางหลวงหนองคาย สำนักงานทางหลวงที่ 3 แขวงทางหลวงหนองคาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในคำแนะนำ เพื่อการนำไปปฏิบัติ และคำติชม new

แขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงหนอง...
Detail Download
แขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงหนอง...
Detail Download
แขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงหนอง...
Detail Download
แขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงหนอง...
Detail Download
แขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงหนอง...
Detail Download
แขวงทางหลวงหนองคาย ให้การต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงหนอง...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery